User (CUI):
Password:

Caută companii

Caută

Cartea verde


“Dezvoltarea mijloacelor de comunicare în relaţiile transfrontaliere de afaceri pentru IMM-uri”

Care este scopul proiectului?                                              Pentru înregistrare faceţi click aici!

Edităm Cartea verde pentru a facilita comunicarea în afaceri în limba maternă în Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar. Dorim să realizăm o bază de date, în care să fie prezent fiecare antreprenor, care vorbeşte limba română sau are măcar un angajat, care este cunoscător al limbii române.

Cum se va implementa proiectul?

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele activităţi:
  • Crearea bazei de date (pe pagina www.carteaverde.eu se vor putea înregistra antreprenorii cunoscători ai limbii române din judeţul Hajdu-Bihar)
  • Tehnoredactarea şi editarea Cărţii verzi (tiraj: 3000 exemplare)
  • Crearea unui sistem de card de fidelitate – în cele ce urmează card verde (cei care sunt prezenţi în publicaţie, pot oferi reduceri celorlalţi, astfel vor beneficia de spaţiu mai mare de reclamă pe pagina web)
  • Mese rotunde (vom organiza în Oradea şi Debrecen întâlniri ale antreprenorilor înregistraţi în Cartea verde, în cadrul cărora pot dezvolta relaţii de cooperare cu organizaţii cu profil similar)
Cine sunt realizatorii proiectului?

Cartea verde se realizează în cadrul proiectului intitulat “Dezvoltarea mijloacelor de comunicare în relaţiile transfrontaliere de afaceri pentru IMM-uri” de către Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie din judeţul Hajdú-Bihar.

Proiectul intitulat “Dezvoltarea mijloacelor de comunicare în relaţiile transfrontaliere de afaceri pentru IMM-uri” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţionala a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.